Stiklo paketų įvairovė

Stiklo paketas - pagrindinė ir bene svarbiausia plastikinio arba medinio lango dalis, jis sudaro didžiąją dalį lango ploto dalį 70-80%. Nuo įstiklinimo savybių priklauso lango šilumos pralaidumas, taip pat  jis lemia šviesos ir garso laidumą. Deja, be šviesos, pro langus į vidų patenka ir nepageidaujami dalykai: šaltis, karštis, triukšmas, žalingi ultravioletiniai (UV) spinduliai. Tad, reikia atsakingai išsirinkti langą, kuris apsaugotų Jūsų namus nuo nepageidamo aplinkos povekio.  Stiklo paketų įvairovė yra didžiulė. Langų įstiklinimui dažniausiai naudojami iš dviejų ir daugiau stiklo lakštų sudaryti stiklo paketai. Stiklo lakštai perimetru atskirti skiriamuoju rėmeliu, kuri su stiklo lakštais suklijuotas sandarikliais (hermetikais). Drėgmės kiekiui tarp stiklų sumažinti naudojamos drėgmę sugeriančios medžagos - absorbentai.

LANGINUKAS langų stiklinimui siūlo vienos (sudaryti iš dviejų stiklo lakštų su vienu tarpstikliu) arba dviejų (sudaryti iš triejų stiklo lakštų su dviem tarpstikliais) kamerų stiklo paketus su įvairiais pagal paskirtį reikalingais stiklais. Prieš pasirenkant stiklo paketą reikėtų išsiaiškinti, kokios savybės Jums svarbiausios.